އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: ޕާލް ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: ޕާލް ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ޕާލް ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: C-0195/2017) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ޕާލް އައިވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 30 ޖުލައި 2022 ގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރ އާއި، މިނަމްބަރަށް 9993723 ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު