އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: މިސްކް މޯލްޑިވްސް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: މިސްކް މޯލްޑިވްސް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

މިސްކް މޯލްޑިވްސް ފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (33/2000-C)  އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 3 ޑިސެމްބަރ 2022 ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

2 ނޮވެމްބަރ 2022

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ.އައި.އެކްސް. އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯނު: 7330249

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު