އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: ޕްލޭން360 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: ޕްލޭން360 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ޕްލޭން360 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: C-0023/2017) ވަނީ އުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަށް ވަނީ މީމިޒަމް ޗެމްބަރސް އާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. 

އެހެންކަމުން، އެކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 03  ދުވަހެގެ ތެރޭގައި މީމިޒަމް ޗެމްބަރސް  އަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 7785709 960+

އީމެއިލް: meemizon@gmail.com

ވީމާ މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު