އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވުޟޫކުރުމަކީ ޘަވާބު ދެއްވަވާ އަޅުކަމެކެވެ! ފާފަވެރިވާގޮތަށް ވުޟޫ ނުކުރާށެވެ!

ވުޟޫކުރުމަކީ ޘަވާބު ދެއްވަވާ އަޅުކަމެކެވެ! ފާފަވެރިވާގޮތަށް ވުޟޫ ނުކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ޠަހާރަތުގައި ފެން އިސްރާފްކުރުން އިސްރާފްކުރުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

:﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ سورة الأعراف: 31

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، إسراف ކުރާ މީހުންދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެނެއް ނުވެތެވެ". 

އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ:

﴿الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ سورة الإسراء: 27 

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އިސްރާފްކުރާ މީހުންނީ، ޝައިތާނުންގެ އަޚުން ކަމުގައިވޫއެވެ" 

- ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް 

ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް މިމޭރުމުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ވުޟޫކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތައް ބަޔާންކުރައްވަމުންނެވެ. ގެއިން ވުޟޫކުރިނަމަވެސް މިސްކިތުން ކުރިނަމަވެސް ފެން އިސްރާފްކުރުމުން އެކުރެވެނީ ޙަރާމްކަމެއްކަން ބަޔާންކުރެއްވުމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް