އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދަންނަ މީހަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން: ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދަންނަ މީހަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ލ. އަތޮޅުގަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްގަ ހުރެގެން އެރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ދިވެއްސަކަށް ނުވަތަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މުސާރަ ހަމަޖައްސާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ. 

ޝަރުޠަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެންހުރި މީހަކަށްވުމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 

ފޯން: 7588162، 9393111

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު