އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދުބާއީ ޑިޔުޓީ ފްރީން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޙަވާލުކުރަން އަހްމަދު ނާޞިރު ހޯދަނީ!

ދުބާއީ ޑިޔުޓީ ފްރީން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޙަވާލުކުރަން އަހްމަދު ނާޞިރު ހޯދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ދުބާއީ ޑިއުޓީ ފްރީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަކީ ޑްރޯ "މިލޭނިއަމް މިލިއަނަރ" އަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަޙްމަދު ނާސިރު ހޮވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އާއި އަދި ނުގުޅޭކަމަށް ދުބާއީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ގަލްފް ނިއުސްގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެނޫހުން ބުނެފައިވަނީ ޕްރޮމޯޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަން، އަހްމަދު ނާޞިރަށް އެންގޭނެ ގޮތެއް އަދި ނުވާކަމަށެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

https://gulfnews.com/uae/first-maldivian-wins-1-million-in-dubai-duty-free-millennium-millionaire-1.99791102

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް