އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖަވާބުދެއްވާ 1 ކިޔުންތެރިއަކަށް 4 ފުޅި ހުވަނދު ލިބޭ މިއަދުގެ ސުވާލު: ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ދަތްއުނގުޅަން ޖެހޭތަ؟

ޖަވާބުދެއްވާ 1 ކިޔުންތެރިއަކަށް 4 ފުޅި ހުވަނދު ލިބޭ މިއަދުގެ ސުވާލު: ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ދަތްއުނގުޅަން ޖެހޭތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ކިޔުންތެރިއަކަށް 4 ފުޅި ހުވަނދު ލިބޭ މިއަދުގެ ސުވާލު:  ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ދަތްއުނގުޅަން ޖެހޭތަ؟  

އެހީ: ކޮންމެ ނަމާދަކަށްވެސް ދަތްއުނގުޅުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ހަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ އެއީ ތިމަން ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ގެ އުންމަތަށް ބުރައަކަށް ނުވާނެ ނަމަ އެކަމަށް އަމުރުފުޅުކުރެއްވެވީސްކަމަށެވެ.  

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Were it not for the fact that I did not want to make things too hard for my ummah, I would have commanded them to use the siwak at every time of prayer. According to another report he said: at every time of making wudu as already stated above. 

މިސުވާލަށް ސުވާލު ޝާއިޢުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ފޮނުއްވާ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން 1 ކިޔުންތެރިއަކަށް 4 ފުޅި ހުވަނދު ލިބިލައްވާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ. އިނާމު ލިބިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޭސްބުކުން މެސެޖް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ފޭސްބުކްގެ މިލިޔުމުގައި ހާމަވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝައްވާލު މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން އިނާމުގެންދެވުން އެދެމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް