އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޮޑުތަފާތަކުން މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދިފާޢު ކުރައްވައިފި

ބޮޑުތަފާތަކުން މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދިފާޢު ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މިހައިތަނަށް ލިބިފައިވާ ވަޤުތީ ނަތީޖާޢަށް ބަލާއިރު މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބޮޑުތަފާތަކުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ ކާމިޔާބުކުރައްވައި ގޮނޑި ދިފާޢުކުރައްވައިފައެވެ. 

"ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް މިހާރުވެސް ވަނީ 1271 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފަ. އެންމެ ގާތުންވެސް ލިބިފައިވަނީ ލިބުނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަމީޒަށް. އަމީޒަށް ލިބިފައިވަނީ 507 ވޯޓު. ވީމާ މިހާރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ 60 ވަރަކަށް ވޯޓު ކޮންމެ ކެންޑިޑޭތަކަށް ލިބުނަސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފަ!"

- އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު