އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް (އިއުލާން)

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް (އިއުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ފަލާޙް ޕްރީސްކޫލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                FPS/IU/2019/02

އިޢުލާން

މިއަހަރުގެ  މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު ދަޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއިކުޅިވަރުތަކުގައި މި ސްކޫލްއިން އައިޓަމްއެއް ހުށްއެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އައިޓަމްގައި ހެދުން ފަރުމާކޮށް، ޕްރޮޕްސް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮރިއޮގްރަފީއަދި ކޮންސެޕްޓް ( މުޅިއައިޓަމް) ތައްޔާރު ކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތަކުން 18 މާރިޗް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11.30އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 މާރިޗް ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11.30 އަށްޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

                    26 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440

 

                    03 މާރިޗް2019 

 

 

 

· މި އިޢުލާން މާރިޗް 4،5 އަދި 6 މި ތިން ދުވަހު މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިރު ކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު