އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑިވަލޮޕްމެންޓް އިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ

ޑިވަލޮޕްމެންޓް އިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

 

ޑިވަލޮޕްމެންޓްއިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(DEVERLOPMENT INTER PLAN (MALDIVES) PRIVATE LIMITED)

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: c-1132/2016) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޑިވަލޮޕްމެންޓްއިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމުމާއި ގުލިގެން މިކުންފުންޏާ މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއްވާނަމަ 23 ޖުލައި 2019 ގެ ކުރިން މިނަންބަރަށް 7909001 އަށް ގުޅުއްވާ އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ