އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން!

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ޒުބައިދާ އިބްރާހީމް ދީދީ (ގ. ހެރެތެރެ/މާލެ) (އަސަރީގޭ ޒުބައިދާ، ދޮންދީދީ) ވަނީ 15 ޖުލައި 2019ގައި ނިޔާވެފައެވެ. ވީމާ މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނގަވާލަދެއްވުން އެދމެވެ. 

އަހްމަދު ސަމީރު، މ. އަސަރީ ހަނދު/ 7611678

(ހުރިހާ ދަރިންގެ ފަރާތުން)

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު