އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދަކީ ކަމަކަށް ބޭނުންވުމުން ކުރާ ކަމަކަށް ނުހަދާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ނަމާދަކީ ކަމަކަށް ބޭނުންވުމުން ކުރާ ކަމަކަށް ނުހަދާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ގިނަ ބައަކު ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ކަމަކަށް ބޭނުންވުމުންނެވެ. ކޮންމެވެސް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހެދޭ ގޯހެކެވެ. 

ނަމާދަކީ ތަޢާލާ އާއި ތިމާ އާއި ދެމެދުގައި ގުޅުން އުފެއްދުމަށް އޮތް ވަސީލަތެކެވެ. އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތެވެ. ﷲ ތައާލާ އާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްވެސް އޮތް މަގެވެ. ފުރަތަމަ ނަމާދުކުރާށެވެ! ﷲ ތައާލާ އާއި ތިމާ އާއި ދެމެދު ގުޅުންތައް އުފައްދާށެވެ. 

އެ ގުޅުންތައް އުފެދިގެން ދިއުމުން ތިބާ އެދޭ ކަންކަން ޙާޞިލުވެގެންދާނެއެވެ. ތިބާގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ފެންނާނެއެވެ. ވީމާ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ނަމާދުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް ﷲ ތަޢާލާ އާއި ގުޅުން އުފެއްދުމެވެ. 

ފަރުޟު 5 ނަމާދުން އެންމެ ނަމާދެއްވެސް ނުއަޅާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 5 ނަމާދު އަދާކުރާށެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރި ކަމާއިއެކުގައެވެ. ނަމާދު ކުރަންޖެހޭނީ ނަމާދަކަށް ނަމާދެއް ނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަވާނެ ފެންވަރުގައެވެ. ނަމާދުކުރުމުގެ ފައިދާ ފެންނާނީ އެއިރުންނެވެ. 

ފަރުޟު ނަމާދުން އުނިވާބައި ރަވާތިބް ސުންނަތުން ފޫބައްދައިދެއެވެ. ވީމާ ކުރާ ނަމާދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


69%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް