އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަންހެނުން ޤާޟީ ކަމަށް އިސް ނުކުރައްވާ! ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން މުގުރަމުން ގޮސް މެނުވީ ޤިޔާމަތް ނުވާ ހުށި!: ޝައިޚް ފިކުރީ

އަންހެނުން ޤާޟީ ކަމަށް އިސް ނުކުރައްވާ! ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން މުގުރަމުން ގޮސް މެނުވީ ޤިޔާމަތް ނުވާ ހުށި!: ޝައިޚް ފިކުރީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"އަންހެނުން ޤާޟީ ކަމަށް އިސްކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އަނހެން ފަނޑިޔާރުން އިސް ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން މީސްތަކުންގެ އަތްތަކުން މުގުރަމުން ގޮސް މެނުވީ ޤިޔާމަތް ނުވާ ހުއްޓެވެ."

- ޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


38%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
27%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް