އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ މަތީ ބާރުން ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ ފަތުވާއަށް ގޮންޖެހުމަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި، ދީނީ ޢީލްމުވެރިންނަށް ޖެހި ޖޯކެއް: ޝައިޚް ސަމީރު

އެންމެ މަތީ ބާރުން ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ ފަތުވާއަށް ގޮންޖެހުމަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި، ދީނީ ޢީލްމުވެރިންނަށް ޖެހި ޖޯކެއް: ޝައިޚް ސަމީރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

"ޝަރުޢީ ކަންކަމުގައި ލަފާ ހޯދަން އޮންނަ، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ފަތުވާއަކީ އަންހެނުން ޤާޟީ ކަމަށް ލުން ހުއްދަ ނުވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ މަތީ ބާރުން ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ ފަތުވާއަށް ގޮންޖެހުމަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި، ދީނީ ޢީލްމުވެރިންނަށް ޖެހި ޖޯކެކެވެ.." (ކުރި ފުރައްސާރައެކެވެ.)

- ޝައިކް އަހްމަދު ސަމީރު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
52%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް