އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ސެކިޔުލަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ" - ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާ ރޭ ފުރުޤާން މިސްކިތުގަ!

"ސެކިޔުލަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ" - ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާ ރޭ ފުރުޤާން މިސްކިތުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

"ސެކިޔުލަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ" މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް ދެއްވާ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާ ރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު