އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެދޭ އެދުން!

މުސްލިމުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެދޭ އެދުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

"އަޅަމެން އަޅަމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި އަނބިދަރިންނާއި މުދަލާއި ހުރިހައި އެއްޗަކަށްވުރެ ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ލޯބި ކުރަމުއެވެ. 

 

އަޅަމެން ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން އެދެނީ މިދުނިޔޭގައި ތިބިއިރު ރަސޫލް (ޞއވ) ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ތައުފީޤް ދެއްވެވުމަށާއި މަރުވުޔމުން ކައްވަޅުގެ އަމާން ކަމަށާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ޝަފާއަތް ލިބޭ ބައެއް ކަމުގައި ލެއްވެވުމަށާއި އަދި ސުވަރުގޭގައި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަރިއަހުގައި ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައިގައި ލައްވަވައި ދެއްވެވުމަށެވެ." އާމީން

 

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
6%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް