އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރްއާނަކީ ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ މަޢްނަވީ ބައްޔާއި ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވެސް ވާ ޝިފާއެކެވެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޤުރްއާނަކީ ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ މަޢްނަވީ ބައްޔާއި ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވެސް ވާ ޝިފާއެކެވެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޤުރްއާނަކީ ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ މަޢްނަވީ ބައްޔާއި ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވެސް ވާ ޝިފާއެކެވެ. ޤުރްޢާން ކިޔަވައި، އެއިގެ އާޔަތްތަކާއިމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، ޤުރްއާނުން ފައިދާ ހޯއްދަވާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ ކާމިޔާބު ލިބޭނެއެވެ." -ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ އަކީ ބަލިތަކަށް ޝިފާއެކެވެ. އިޚްލާޞް، ފަލަޤް، ނާސް 3 ސޫރަތަކީ އެސްފީނާ އާއި ސިހުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް ޝިފާއެކެވެ. ޟުޙާ ސޫރަތަކީ މާޔޫސް ބަލީގެ ޝިފާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރައާން ކިޔަވަމުން ގެންދިއުމަކީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޝިފާއެއްކެވެ. 

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައިގެން ޙާޞިލު ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އޮތީ އެކަމުގައި ސާބިތުވުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް