އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް

އިޢުލާން: އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް މި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީވެ، މި ކުންފުންޏާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ  ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ، 07 ދުވަސް ތެރޭގައި މި ކުންފުންޏަށް އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި ކުންފުންޏާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ގުޅުއްވާނީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އިބްރާހީމް (ފޯން ނަންބަރު: 7749495) އާއިއެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ 2019މ

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

(މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު