އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި އަމިއްލަ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ދޮޅު މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ!

ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި އަމިއްލަ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ދޮޅު މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން އަރާގަތުމަށް ޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި އަމިއްލަ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ދޮޅު މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި އެހީ ދިނުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ޒަކާތު ފަންޑުން 1.5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ އެހީކަމަށެވެ. 

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މި އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް އަދި، ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރު އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ގެޒެޓްގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ “ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާން ކިލާސްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލް” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަމިއްލަޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކުން މި ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.moe.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކުރެވޭނެއެވެ.

  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު