އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރޭ ނިޔާވެފަ އޮއްވާ ފެނުނު ޕައިލެޓްގެ ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު

ރޭ ނިޔާވެފަ އޮއްވާ ފެނުނު ޕައިލެޓްގެ ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ރޭ ނިޔާވެފަ އޮއްވާ ފެނުނު ޕައިލެޓް ސ. ހިތަދޫ، ކޯޒްވޭ ވިލާ، އުމުރުން 35 އަަހަރުގެ ސަނޫން ނަޞީރު މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ  މިސްކިތުގައި 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު