އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެހެން މީހުން އިސްލާހު ކުރުވަން ބޭނުންނަމަ މަލާމާތްނުކޮށް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ނަސޭޙަތް ދޭށެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

އެހެން މީހުން އިސްލާހު ކުރުވަން ބޭނުންނަމަ މަލާމާތްނުކޮށް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ނަސޭޙަތް ދޭށެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން އުޅޭ ގޮތުން ހަމަ ހައިރާންވެއެވެ! 

އިއްޔެ ނަމާދެއް ރޯދައެއް ނުހިފާ އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ޖާހިލުކަންމަތީގައި ހުއްޓައި ﷲ ރަޙްމަތުން ތެދުމަގު ފެނި އިސްލާހުވުމަށްފަހު ދެން މިފަށަނީ އެހެން މީހުންނަށް މަލާމާތްކޮށް ތިއީ ކާފަރެކޭ ޖާހިލެކޭ ކިޔާށެވެ!

ތެދުމަގު ފެނުނީ އަމިއްލަ މޮޅުކަމަކުން ނޫންކަމާއި އިއްޔެ ތިމާ ހުރީ ކޮން ހާލަތެއްގައިކަން ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. އެހެން މީހުން އިސްލާހު ކުރުވަން ބޭނުމިއްޔާ މަލާމާތްނުކޮށް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ނަސޭޙަތް ދޭނީއެވެ. ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވުމަކީ މުސްލިމުންގެ ސިފައެއްނޫނެވެ. 

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް