އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޒުލްފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު މެންދުރު އެއްގަޑި ބައިގަ އޮންނާނެ!

ޒުލްފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު މެންދުރު އެއްގަޑި ބައިގަ އޮންނާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ހ. ސުފާރާ / ކ.މާލެ ، ޒުލްފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން(63 އ)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު 13:30  މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން ( އާސަހަރާ މިސްކިތް) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
83%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ