އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަ ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ

ދަ ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

އެންގުމެއް

ދަ ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (C-0004/2006) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 13 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

2020  ސެޕްޓެމްބަރ11

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން: 7986680

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު