އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޓްރާންސް އޯޝަން ޝިޕިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ޓްރާންސް އޯޝަން ޝިޕިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ޓްރާންސް އޯޝަން ޝިޕިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް C-0194/2017 މިކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ވަނީ މި ޗެމްބަރސް އާއި ހަވާލުކޮއްފައެވެ. ވީމާ މިކުންފުންޏާ ބެހޭ އެއް ވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ވާނަމަ އަޅުގަޑުމެންނަށް އަންގަވާލަ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

05 އޮކްޓޫބަރ  2020                            

meemizon@gmail.com                              

7765664 /7785709                              

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު