އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާދަމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު

އާދަމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ރޯޝަނީގެ / އއ.ތޮއްޑޫ ، އާދަމް މުޙައްމަދު (71 އަހަރު)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތު) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު