އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙުސެއިން ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު

ޙުސެއިން ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

މއ.ހަލަވެލިގެ / ކ.މާލެ، ޙުސެއިން ޤާސިމް (88 އަހަރު)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތު) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ