އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ރޯޝަންހާރުގެ / ކ.މާޅެ ، މުޙައްމަދު ރަޝާދު (88 އަހަރު)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު  ނަމާދަށްފަހުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތު) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު