އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާއިޝަތު ޙަސަން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

އާއިޝަތު ޙަސަން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ހ. ކީލި / ކ.މާޅެ ، އާއިޝަތު ޙަސަން (79 އަހަރު)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތު) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ