އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަވަށެއްގެ ގިނަ ބައަކު ޝަހާދަތް ކިޔައި އިސްލާމްވާ މަންޒަރު- އެންމެ އުފާވެރި މަންޒު ބައްލަވާ ލައްވާ!

އަވަށެއްގެ ގިނަ ބައަކު ޝަހާދަތް ކިޔައި އިސްލާމްވާ މަންޒަރު- އެންމެ އުފާވެރި މަންޒު ބައްލަވާ ލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ލިބިގެންދާ އެއް މަންޒަރަކީ ގިނަ ބައަކު އިސްލާމްވެ ޝަހާދަތްކިޔާ މަންޒަރެވެ! ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯގައި އެވަނީ އެމީހުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުން މަލާވީގެ 36 މީހަކު އެއްފަހަރާ އިސްލާމްވާ މަންޒަރެވެ. ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ! 

ސުވާލަކީ އެއްވެސް މީހަކު އިސްލާމްވުމަށް ތިބާ ދައުވަތުދީފިން ހެއްޔެވެ؟ މިމަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ނަބްރުދޭން ތިބާކުރަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

https://twitter.com/i/status/1326250605678108674

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް