އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިއުލާން: ޙުސެއިން އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ އުވާލުމާބެހޭ

އިއުލާން: ޙުސެއިން އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

އިއުލާން

 

ޙުސެއިން އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 13 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

14 ޖަނަވަރީ 2021

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން: 7986680

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު