އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދުން ތިމާއަށްކުރާ 3 ފައިދާ: ޢަބުލް ޢާލިޔާ

ނަމާދުން ތިމާއަށްކުރާ 3 ފައިދާ: ޢަބުލް ޢާލިޔާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ނަމާދުގައި ތިން ކަމެއްވެއެވެ!: 

1- އިޚްލާޞްތެރިކަން 2- ބިރުވެތިވުން 3- ޤުރުއާންކިޔެވުން. 

އިޚްލާސްތެރިކަން އަޅާއަށް ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރާނެއެވެ.

ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމުން ނުބައިކަންތަކަށް އަރައިގަތުން ނަހީކުރާނެއެވެ. 

ކީރިތި ޤުރުއާން އަޅާއަށް އަމުރުތަކާއި ނަހީތައްކުރާނެއެވެ!

 

- ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް/ އަބުލް ޢާލިޔާގެ ބަސްފުޅެއް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް