އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދައްޖާލު އެރުން ދާދި ގާތްވެއްޖެ! ދައްޖާލު ވާނެ ބުނި އެއްކަންތައް ވެއްޖެ- ދެވަނަ ކަންތައް ވެނިމެނީ!

ދައްޖާލު އެރުން ދާދި ގާތްވެއްޖެ! ދައްޖާލު ވާނެ ބުނި އެއްކަންތައް ވެއްޖެ- ދެވަނަ ކަންތައް ވެނިމެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ދައްޖާލާއި ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެއްކުނުކަން އެނގިފައިވަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. އޭނާ އާއި ދައްޖާލު ދެ ސުވާލެއް ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އުރުދުންގައި ކަދުރު ރުއްތައް ގިނަވެއްޖެތޯއެވެ. ރުއްތަކުގައި ކަދުރު އަޅާތޯއެވެ. ޖަވާބުގައި އާނެއެކެވެ ބުނުމުން ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަދުރު ހުސްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އުރުދުންގައި ކަދުރު ވަނީ އިންތިހާއަށް މަދުވެފައެވެ. ނެތްކަމަށްވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ދެން ސުވާލުކުރީ އިޒްރޭލުން އެންމެ ގިނައިން ފެންނަގާ ގަލިލީ ކޯރާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ދައްޖާލު ބުނީ އެކޯރުން ފެން ހުސްވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޯރުން ފެން ހިނދެމުން ގޮސް މިހާރު ވަނީ ފެން ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައެވެ.

މިކަންކަމުން އެނގެނީ ދައްޖާލު އެރުމުގެ ދުވަސް ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެކަމެވެ. ބިރުވެތިވާންވީ ދައްޖާލު އަރައިފާނެތީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

ބިރުވެތިވާންވީ ފަހުޒަމާނުގައި އުޅެވެމުންދާއިރު ތިމާގެ ކިބައިގައި އީމާންކަން ހުރި މިންވަރަށެވެ.

މިކަންކަމަށް ބިރުވެތިވާނަމަ ހެކިތަކާއިއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯ/ ދަރުސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އަޑުއަހައިލުން ކިތަންމެހައިވެސް މުހިންމެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް