އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޗެނަލް 13 ގެ މައްސަލައެއް އީސީއިން ބްރޯޑްކޮމް ހުށަހަޅައިފި

ޗެނަލް 13 ގެ މައްސަލައެއް އީސީއިން ބްރޯޑްކޮމް ހުށަހަޅައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޗެނަލް 13 އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ ނަޒާހާތްތެރި ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ސައްޙަ ނޫން ޚަބަރު ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ، އީސީން އެސްޓޭޝަންގެ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އީސީން މިއަދު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޗެނަލް 13 ގެ މައްސަލައެއް ބްރޯޑްކޮމް އަށް ހުށަހެޅީ، އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ފިލައިގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާތީއާއި އެކަން ހުއްޓުވައި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދެއްވުމަށް އެދިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެސްޓޭޝަނުން ދަނީ، އީސީގެ މެމްބަރުންނަކީ ފިއްލަވައިގެން އުޅޭ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް، އެމެމްބަރުންގެ ފޮޓޯތައްވެސް ދައްކައި، އީސީގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފްގެ އަބުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރައިގަންނަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ