އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމެއް ނެތް!: ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމެއް ނެތް!: ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ މިއަހަރުގެ ޝަޢްބާން މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ. އެއީ ޝައްކުގެ ދުވަހެވެ. ޝައްކުގެ ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަހިފުމެއް ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަދާއިއެކު ހޯމަ، ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފާ މީހުން މިއަހަރަށް ރޯދަ ހިފައި ނިމުނީއެވެ. 

- ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
21%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް