އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ހަމައެކަނި މިއަދަށް އެއްް ކިލޯ ތިންސަތޭކަ ގްރާމްގެ ބޮޑު ކުކުޅެއް އެންމެ ތިރީސް ރުފިޔާއަށް!

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ހަމައެކަނި މިއަދަށް އެއްް ކިލޯ ތިންސަތޭކަ ގްރާމްގެ ބޮޑު ކުކުޅެއް އެންމެ ތިރީސް ރުފިޔާއަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހައި ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު 1.3 ކިލޯގެ ކުކުޅެއް ވިއްކާނީ އެންމެ 30 ރުފިޔާއަށެވެ. "ހުކުރު ދުވަހަކީ ގިނަގެތަކެއްގަ ކުކުޅު ކައްކާ ދުވަހެއް! އެހެންވެ ޚާއްޞަ ހަދިޔާއަގެއްގަ މިވިއްކަނީ!" 

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި، ކުކުޅުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއި އިނގުރު، ފިޔާ، އަލުވި، ލޮނުމިދު ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތައްވެސް ގެންދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. 

މިހަފްތާގައި 3 ދުވަސްވަންދެން ކެރެޓާއި ފިޔާވަނީ ކިލޯއެއް އެންމެ 5 ރުފިޔާއަށް ވިއްކައިފައެވެ. އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިދާކުރާނެ މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް އަދިވެސް އިތުރަށް ހިންގަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް