އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރިއަށް 3 ދުވަހަށް އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުގެ ޚާއްޞަ ހަދިޔާ- ކުކުޅުބިހެއް އެންމެ ރުފިޔާއަކަށް! ޕެއާރސްކިލޯއެއް އެންމެ 20 ރުފިޔާ!

ކުރިއަށް 3 ދުވަހަށް އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުގެ ޚާއްޞަ ހަދިޔާ- ކުކުޅުބިހެއް އެންމެ ރުފިޔާއަކަށް! ޕެއާރސްކިލޯއެއް އެންމެ 20 ރުފިޔާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

މިހަފްތާގެ ޚާއްޞަ އިތުރު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުކުޅުބިހެއް ވިއްކާނީ އެންމެ -/1 ރުފިޔާއަށެވެ. (އެންމެ ރުފިޔާއަކަށް ބިހެއް) އަދި ފަނިގިރާލަން މީރު ޕެއާސްކިލޯއެއް ވިއްކާނީ އެންމެ 20 ރުފިޔާއަށެވެ! 

މިއަގުގައި ވިއްކާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުއެވެ. (މިއަދާއި މާދަމާ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.) 

ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބުތަކަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފިޔާ އަދި ކެރެޓް ކިލޯއެއް، 1.3 ކިލޯގެ ކުކުޅެއް އެންމެ 30 ރުފިޔާއަށްވެސް ވިއްކައިފައެވެ. 

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، ކުކުޅުގެ ބާވަތްތައް، ގެރިމަސް ، ސޮސޭޖް، ފިޔާ، އަލުވި މަޑިހާ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ފަދަ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ގެންދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. 

ފޯން: 3323628، 3328883، 3328884، 3358883

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް