އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ސިފައިންގެ 3 މީހަކަށް އަނިޔާވި: އެމްއެންޑީއެފް

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ސިފައިންގެ 3 މީހަކަށް އަނިޔާވި: އެމްއެންޑީއެފް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިރޭ ދިން ހަމަލާގައި ސިފައިންގެ 3 މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައިވަނީ މިހަމަލާގައި އަނިޔާވި ސިފައިންގެ 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ މީހާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައިކަމަށާއި މިމީހާ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންދިޔައީ ކަންފަތުގައި ރިއްސައި ތަދުވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އޭޑީކޭ އަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ ދެމީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭ އަށް ގެންދެވުނު ސިފައިން ދެ ބޭކަލުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށާއި ލިބިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއްތަންތަނަށް ކުދި އަނިޔާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު