އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާއަށް އުދުހުން މަނާކުރުން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

އިންޑިއާއަށް އުދުހުން މަނާކުރުން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ނުރައްކާވަމުންދާތީ އިންޑިއާއަށް ފްލައިޓްތައް ޖެއްސުމާއި އިންޑިއާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އުދުހުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތައް އިންޑިއާއިން މެދުކަނޑައިލީ މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރުވަނީ 32 މިލިއަނާއި ގާތްކޮށްފައެވެ. ހަތަރުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލީގައި މަރުވެފައިވާއިރު ހަތަރުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރުވެސްދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ޗާޓަށްބަލާއިރު އެމެރިކާ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަބައަކަށް ކޮވިޑްޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގައެވެ. އެމެރިކާ އާއި ބްރެޒިލް ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަބައަކު މަރުވެފައިވަނީވެސް އިންޑިއާގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު