އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ޙާދިޘާއާ މުސްލިމުންނާ ގުޅުވައި ސަޢުދީގެ އަތެއްވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޢަދާވާތްތެރިން: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ޙާދިޘާއާ މުސްލިމުންނާ ގުޅުވައި ސަޢުދީގެ އަތެއްވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޢަދާވާތްތެރިން: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ޙާދިޘާއާ މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އަތެއްވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ސަޢުދީއާއި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޢަދާވާތްތެރިންނެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ރޭވުންތައް ރާވައި އަނިޔާވެރި ކެމްޕެއިންތައް ކުރެއެވެ. ބޭނުމަކީ ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ރަށްތަކުގެ ރީތި ނަން ކިލަނބުކޮށް އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނަށް ހުތުރުއެރުވުމެވެ. ސަޢުދީ ގެ ރީތި އަލިގަދަ ޞޫރަ ފަނޑު ކޮށްލުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވާނެ އެވެ!

ދެ ޙަރަމްފުޅަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އެ ދެ ޙަރަމްފުޅާއި އެ ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ރަށްތައް ދިފާޢުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް ތަންތަނާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ރަށްތަކާއި، ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ދިފާޢުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ﷲ އަށް ވެވޭ ކުއްތަންވުމެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް