އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް އެކަޑަމީގަ ތަމްރީނު ހަދަމުން ދިއަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް އެކަޑަމީގަ ތަމްރީނު ހަދަމުން ދިއަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް އެކަޑަމީގައި ތަމްރީން ހަދަމުން ދިއަ ސުފައިންގެ ބޭކަލަކު ތަމްރީނު ޙަރަކާތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 

ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ނިޔާވީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޕްރައިވެޓް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހީމްކަމަށެވެ. 

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. 

މަރްޙޫމްގެ ފުރާއަށް ސުވަރުގޭގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތް މިންވަރުކުރައްވަވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރައްވަވާށި! އާމީން 

“Raajein beyrugai thamreenu hadhamun dhiya sifainge beykalaku thamreen harakaathehga ulhenikoh niyaavejje. Eynaa thamreenu hadhamun dhiyaee National Defence Academy/India ga eve. Hashigandu Male' genaumuge kanthah MNDF in annanee kuramunneve.” : MNDF

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ