އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޮލިފުށި ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ދިއަ ސަފާރީގަ ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި- 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނިކޮށް އެކަކު މަރުވެއްޖެ !!

ބޮލިފުށި ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ދިއަ ސަފާރީގަ ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި- 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނިކޮށް އެކަކު މަރުވެއްޖެ !!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

މިއަދު ހެނދުނު ބޮލިފުށި ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ދިއަ ސަފާރީގަ ތިބި 17 މީހުން މާލެ ގެނެސް 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނިކޮށް އެކަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ބިދޭސީއެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް