އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިން ޝާ ﷲ ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު މޮޅުވާނެ! ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމަށް ކާމިޔާބީ އެދި މުޅި ޤައުމު އަތުގުޅާލައިފި

އިން ޝާ ﷲ ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު މޮޅުވާނެ! ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމަށް ކާމިޔާބީ އެދި މުޅި ޤައުމު އަތުގުޅާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

މިރޭ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ވާދަކުރާ މެޗުން ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު މޮޅުވުން އެދި މުޅި ޤައުމު އަތުގުޅާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްވެސް މިއިން ޒަމާނެއްގައި ރަތް ނުވާވަރަށް ރަތްކޮށްލައިފިއެވެ. 

ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް ދުޢާއަކީ މިރޭގެ މެޗުން ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު މޮޅުވުމެވެ. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ފައިނަލަށް ދެވޭނެތީއެވެ. (އެއްވަރުވިނަމަވެސް ދެވޭނެއެވެ.)  

ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހިންނަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. އަދި ކުޅިވަރުގެތެރެއިން ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އެކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް