އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތަމްރީނު ހަދަންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ!

ތަމްރީނު ހަދަންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ސިފައިންގެ ތަމްރީނު ހަދަން ޅ. މާފިލަފުށްޓަށް ދިޔަ ޒުވާނަކު އިއްޔެ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޅ. މާފިލާފުށީގައި ޓްރޭނިން ހަދަން އިއްޔެ ދިޔަ ގދ.ގައްދޫ، ޕްރައިވެޓް މުހައްމަދު ރާފިލް ރަބީލް 19، ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވެގެން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް ޅ.ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އަދި އެހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު