އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!: ޝައިޚް ޝިފާން

އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!: ޝައިޚް ޝިފާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

"މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކޮށްގެން ޙައްލު ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ޖަދަލުކުރާ މީހާ އިންކާރު އެކުރެވެނީ ގަދަކީރިތިވަންތަ އިލާހު ބަވާލެއްވި ޙުކުމްފުޅަކަށެވެ.  އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!"

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް