އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ- ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް!

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ- ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

"ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރަން، 3 ނޮވެމްބަރު 88 ގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވެދިޔަ އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް ކީރިތި الله ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. ދިވެހިފަސްގަނޑު މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ."

- ޤާސިމް އިބްރާހީމް / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
62%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް