އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބައަކު ކަމުގައި ލައްވަވާށި!: ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބައަކު ކަމުގައި ލައްވަވާށި!: ޤާސިމް އިބްރާހީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ޤާސިމް އިބްރާހިމް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤާސިމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ރާއްޖޭގެ ތިން ބާރުގެ ވެރިންނަށާއި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި ކީރި ﷲ ދިވެހި ޤައުމަށް އަދަށް ވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރު ކުރައްވައި ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކު ކަމުގައި ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރައްވާފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް