އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިން ޝާ ﷲ ތިއަ އަނިޔާވެރިން ހަލާކުވެ ނެތިގެން ދިއުން ލަހެއް ނުވާނެ! ބާރުދެއްވެވީމާ އަނިޔާވެރިވެވޭނީ މިދުނިޔެމަތީގަ!: ޑރ. އިޔާޟް

އިން ޝާ ﷲ ތިއަ އަނިޔާވެރިން ހަލާކުވެ ނެތިގެން ދިއުން ލަހެއް ނުވާނެ! ބާރުދެއްވެވީމާ އަނިޔާވެރިވެވޭނީ މިދުނިޔެމަތީގަ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

"ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަނިޔާކުރެވޭނީ މިދުނިޔެމަތީގައި އެކަންޔެވެ.

އެޓީޗަރުން މުންކަރާތަށް އިންކާރު ކުރީ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ފަސާދަ ހުއްޓުވުމަށެވެ. ނަޞްރު ލިބޭނީ ޙައްޤަށްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އިންޝާﷲ ތިޔަ އަނިޔާވެރިން ހަލާކުވެ ނެތިގެން ދިޔުން ލަހެއް ނުވާނެއެވެ." 

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯލިޝަނުގެ ވަޒީރަކު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ތަޢްލީމާއި އަޚްލާޤް ފުނޑާލަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވުމަށް އެމިނިސްޓްރީއަށް ޓެގްކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް