އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މީހެއްގެ ފިތުނަވެރިކަން ބޮޑުވެ އޭނާގެ ފުށުން އެހެންމީހުނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބަދުދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟

މީހެއްގެ ފިތުނަވެރިކަން ބޮޑުވެ އޭނާގެ ފުށުން އެހެންމީހުނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބަދުދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ސުވާލު:. މީހެއްގެ ފިތުނަވެރިކަން ބޮޑުވެ އޭނާގެ ފުށުން އެހެންމީހުނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބަދުދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ 

ޖަވާބު:. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޭނާއަށް ނަޞޭޙަތްދީ އިސްލާހު ވޭތޯބަލަންވާނެއެވެ.. އެއާއި އެކު އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ އޭނައަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދީގެން އިސްލާހުވޭތޯ ބެލުމެވެ. ބަދުދުޢާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ކަންތަކެވެ. 

ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
4%
ރަނގަޅު
45%
އޯކޭ
29%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް