އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ފުރާނަ އުފުއްލެވޭނެ މީހަކަށްވުން އެދިގެން ކުރަން އޮތް ދުޢާ- ޤުރްއާނުން-: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ފުރާނަ އުފުއްލެވޭނެ މީހަކަށްވުން އެދިގެން ކުރަން އޮތް ދުޢާ- ޤުރްއާނުން-: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

މަރުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން އެންމެންވެސް މަރުވާނެއެވެ. މަރުގެ މަލާއިކަތާއަށް މީހާގެ މަރު ހިއްޕަވަން ﷲ ތަޢާލާ އަމުރުފުޅު ކުރެއްވެވުމުން އެމީހާގެ މުއްސަނދިކަމަށާއި ބާރާއި ނުފޫޒުހުރި ވަރަކަށް އަދި އެމީހާގެ އުމުރަކަށް ނުބައްލަވާނެތެވެ. ވަގުތުން މަރު ހިއްޕަވާނެތެވެ. 

ވީމާ އެންމެ ގިނައިން ދުޢާ ކުރަންވީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެއްގެ ގޮތުގަ ނޫނީ މަރު ނުހިއްޕެވުން އެދިއެވެ. 

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 

އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން، އިބަރަސްކަލާނގެ ތިމަންއަޅާއަށް ވެރިކަން ދެއްވީމުއެވެ. އަދި ހުވަފެންތައް މާނަކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވީމުއެވެ. އިސްވެދިޔަ مثال އަކާނުލައި، އުޑުތަކާއި، ބިން ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ! ދުނިޔެއާއި، آخرة ގައި މިއަޅާގެ އެހީތެރިއަކީ، އިބަރަސްކަލާނގެއެވެ. مسلم އެއްގެ ގޮތުގައި މިއަޅާ މަރުގަންނަވާނދޭވެ! އަދި صالح ންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާނދޭވެ! (ޔޫސުފް: 101)  

އެކަން ކުރެވޭނީ ގިނަގިނައިން މަރުހަނދުމަކޮށްގެންނެވެ. ގިނަގިނައިން މަރު ހަނދުމަކުރަން ޖެހެނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. ބުއްދިވެރިންނަކީ ގިނަގިނައިން މަރު ހަނދާންކުރާ މީހުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ބުއްދިވެރިއަކީ އަބަދުވެސް މަރަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުންނަ މީހާއެވެ. 

ﷲ ތައާލާއަށް ފުރިހަމ ގޮތުގައި ކިޔަމަންވެގެން ހުރި މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރާނަ ގެންދެވުމަކީ މުސްލިމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތެވެ. 

ވީމާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތިމާގެ ފުރާނަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ.

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން 

 

 

 

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް