އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަދީޘްގެ ޝާރަޙަ: ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ!

ޙަދީޘްގެ ޝާރަޙަ: ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ». [متفق عليه]

މާނައީ: "މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އަޅުންނާއި މިނިވަނުންނާއި ފިރިހެންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންގެ މައްޗަށް، ކަދުރުން ޞާޢެއްގެ މިންވަރު ނުވަތަ ހިމަ ގޮދަނުން (ބާރލީއިން) ޞާޢެއްގެ މިންވަރު، [1] ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށް، ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ."

ފިޠުރު ޒަކާތަށް ފަރުވާކުޑަނުކުރާށެވެ! އެއީ ރަމަޟާން މަހު ހިފުނު ރޯދައިން އުނިޔެފައިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ލައްވަޥާފައިވާ ތާހިރު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ ތާހިރުކުރެވެން އޮތް މަގެކެވެ.

(އަޑުއައްސަވާލެއްވުން މުހިންމު!) 

- ޝައިޚް ޖަޢްފަރު މުޙައްމަދު ޢުޘްމާން

ޝަރަޙަ އަޑުއައްސަވާލައްވަން:

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް